Hari Pengambaran & Interview bersama Chamology

Sesi Pengambaran dan interview dengan Chamology telah diadakan di kawasan grafifi art yang telah dilukis oleh Chamology. Chamology juga telah berkongsi tentang kehidupan dan seni dalam hidupnya . Kita akan dapat mengenali chamology dengan lebih mendalam

Nantikan transkip interview yang akan disediakan oleh Team Skygear

Leave a Comment